Siêu Thị Vay : Vay Tiền Lấy Liền – Online Nhanh APK Download – for wewehi

vidstatus

Siêu Thị Vay : Vay Tiền Lấy Liền – Online Nhanh APK is a free app listed in Finance Apps. It is very easy to install Siê

Siêu Thị Vay – Cho vay trực tuyến thanh khoản nhanh. Điều kiện dễ dàng, không cần bảo lãnh, giải ngân nhanh, lãi suất thấp.

Thông tin khoản vay:
· Hạn mức cho vay: 1200.000đ – 5.000.000đ
· Chu kỳ vay: 91-120 ngày
Lãi suất hàng năm (APR): Lên đến 23%
· Phí dịch vụ: 0-6%
Ví dụ: Bạn vay 2.000.000 đồng, lãi suất 23% / năm, chu kỳ vay 120 ngày, phí dịch vụ 6%, khi đến hạn bạn phải trả 2.271.232.88 đồng.
(2.000.000 * 23% / 365 * 120 + 2.000.000 * 6% + 2.000.000)

Điều khoản nộp khoản vay:
· Công dân Vietnam từ 18-55 tuổi
· Căn cước
· Có tài khoản ngân hàng địa phương

Địa chỉ liên hệ: 10 Lê Lai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Download APK(v4.0.7)

This article comes from the Internet and does not representvideobuddy appsPosition, please indicate the source for reprinting:https://www.slurrrp.com/5941/sieu-thi-vay-vay-tien-lay-lien-online-nhanh-apk-download-for-wewehi/

hd video indian